Zuzana Brušková

E-mail: zuzana.bruskova@hillbridges.com

Zuzana je advokát na pozícii Associate, ktorý sa sústredí predovšetkým na korporátne záležitosti a M&A transakcie a špeciálne sa venuje právu duševného vlastníctva. Zuzana poskytovala poradenstvo klientom z rôznych sektorov, vrátane oblasti farmaceutiky, energetiky a sieťových odvetví, nehnuteľností a prepravných služieb.

Vybrané skúsenosti

 • poskytovanie poradenstva skupine regulovaných private equity fondov ohľadne reorganizácie ich regulovanej fondovej štruktúry zahŕňajúcej viacero európskych i mimoeurópskych jurisdikcií
 • poskytovanie poradenstva investičnému fondu ohľadne investície do jedného z najrozsiahlejších delevoperských projektov v centre Bratislavy
 • poskytovanie poradenstva ohľadne vývoja a dizajnu prototypu koordinačného vozidla (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva), príprava a negociácia zmluvných vzťahov
 • poskytovanie poradenstva farmaceutickej spoločnosti ohľadne celkového posúdenia jej portfólia práv duševného vlastníctva (zahŕňajúceho predovšetkým práva k patentom a ochranným známkam vo vyše 70 krajinách sveta)
 • poskytovanie poradenstva medzinárodnej farmaceutickej skupine v súvislosti s predajom jedného z jej najvýznamnejších výrobných aktív v strednej Európe
 • poskytovanie poradenstva farmaceutickej spoločnosti ohľadne súdneho sporu týkajúceho sa práv duševného vlastníctva (so spolupôvodcami vynálezu) a súdneho sporu zahŕňajúceho súťažné aspekty patentových práv vo farmaceutickom priemysle

Doterajšie pôsobenie

Profesionálne skúsenosti:

 • 2010 (trvá) Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2008 – 2010 Junior Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2007 – 2008 Kancelária NRSR (stáž)
 • 2006 Claim Today Solicitors, Birmingham (stáž)
 • 2005 – 2007 Právny asistent – študent, Freshfields Bruckhaus Deringer, Bratislava

Vzdelanie:

 • 2006 Erasmus University v Rotterdame, Právnická fakulta
 • 2003 – 2008 Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (Mgr.)

Profesné funkcie:

 • Advokát (Slovenská advokátska komora)