Peter Vámoši

Tel.: +421 2 3219 1172
E-mail: peter.vamosi@hillbridges.com

Peter je advokát na pozícii associate s mnohými skúsenosťami v oblasti korporátnych a M&A transakcií ako aj v oblasti nehnuteľností, súdnych sporov a financovania. Peter poskytoval poradenstvo klientom z rôznych sektorov, vrátane oblasti poisťovníctva, energetiky a nehnuteľností.

 

Vybrané skúsenosti

 • poradenstvo európskemu a regionálnemu energetickému lídrovi pri predaji 49 % podielu v slovenskej energetickej spoločnosti vrátane prípravy a negociácie transakčných zmlúv, s hodnotou projektu cca 1,3 miliardy eur
 • zastupovanie diaľničnej spoločnosti vo viacerých sporoch týkajúcich sa výstavby diaľnic, vrátane medzinárodných predarbitrážnych konaní, predbežného mimosúdneho riešenia sporov, predsúdnych strategických konzultácií a prípravy prípadu, mimosúdneho vyrovnania a rôznych súdnych konaní
 • poradenstvo a riadenie transakcie so spoločnosťou Lazard pri predaji slovenskej výrobnej skupiny (top 3. vo svojom sektore na svete) americkému konglomerátu s hodnotou projektu 150 miliónov eur
 • poradenstvo medzinárodnej poisťovni v rôznych strategických záležitostiach, ako aj regulačné poradenstvo v oblasti poistenia/finančných trhov, vrátane pôsobenia vo funkcii vedúceho poradcu a poradenstva v oblasti nadnárodných vyšetrovacích konaní a rôznych právnych a regulatórnych otázok týkajúcich sa rokovaní s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Národnou bankou Slovenska a riadenie miestnych právnych poradcov vo viacerých jurisdikciách 
 • poradenstvo klientovi pri rozširovaní ich siete reštaurácií rýchleho občerstvenia na Slovensku, vrátane záležitostí týkajúcich sa podnikových financií, pracovného práva, marketingu a iných prevádzkových záležitostí a pri rozvoji množstva nových jednotiek (reštaurácií s rýchlym občerstvením) v špičkových lokalitách na západnom, strednom a východnom Slovensku 
 • priebežné poskytovanie poradenstva pri realizácii projektu výstavby ropovodu BSP na trase Bratislava – Schwechat 
 • poradenstvo pre jednu z najúspešnejších svetových automobilových spoločností v rôznych telekomunikačných a  regulačných otázkach týkajúcich sa určitých prepojených automobilových a súvisiacich služieb 
 • poradenstvo       konzorciu veriteľov v otázkach slovenského práva v súvislosti s dočasným preklenovacím úverom a prípravou celkovej reštrukturalizácie dlhu popredného európskeho výrobcu vysoko špecializovaných obalových riešení
 • poradenstvo českej banke v súvislosti s úverom na financovanie viacerých realitných projektov v Bratislave
 • poradenstvo rakúskej banke v súvislosti s financovaním medzinárodnej poisťovne vrátane hodnotenia vplyvov a obmedzení vyplývajúcich z predbežných opatrení vydaných Národnou bankou Slovenska
 • poradenstvo rakúskej banke v súvislosti so súdnymi spormi o neúčinnosti záložných zmlúv
 • poradenstvo texaskej štátnej banke pri financovaní akvizície aktív na Slovensku, v USA, Francúzsku a Nemecku

Doterajšie pôsobenie

Profesionálne skúsenosti:

 • 2023 (trvá) Managing Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2019 – 2023 Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2016 – 2019 Junior Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2015 – 2016 Stážista, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Alicante 
 • 2014 – 2015 Právny asistent, Veolia Energia Slovensko, Bratislava
 • 2013 Právny asistent, Mgr. Daniel Sekanina, advokát, Brno
 • 2012 Stážista, Najvyšší súd ČR, Brno

Vzdelanie:

 • 2010 – 2015 Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (Mgr.)
 • 2014 University of Bergen, Faculty of law, Bergen

Profesné funkcie:

 • Advokát (Slovenská advokátska komora)