Peter Pukan

Tel.: +421 2 3219 1174

E-mail: peter.pukan@hillbridges.com

Peter je advokát na pozícii associate s mnohými skúsenosťami v oblasti korporátnych a M&A transakcií, financovania ako aj  regulácie a transakčného poradenstva v oblasti energetiky a poisťovníctva a tiež nehnuteľností a projektov. 

Vybrané skúsenosti

 • poradenstvo európskemu a regionálnemu energetickému lídrovi pri predaji 49 % podielu v slovenskej energetickej spoločnosti vrátane prípravy a negociácie transakčných zmlúv, s hodnotou projektu cca 1,3 miliardy eur
 • poradenstvo a riadenie transakcie so spoločnosťou Lazard pri predaji slovenskej výrobnej skupiny (top 3. vo svojom sektore na svete) americkému konglomerátu s hodnotou projektu 150 miliónov eur
 • poradenstvo v otázkach slovenského práva v súvislosti s akvizíciou 100% podielu v nemeckej holdingovej spoločnosti vyrábajúcej vysokobariérové obalové riešenia v hodnote 900 miliónov EUR
 • poradenstvo medzinárodnému výrobcovi stavebných a dekoračných materiálov pri akvizícii väčšinového podielu v slovenskej spoločnosti zameranej na výrobu komponentov z uhlíkových vlákien, a následne pri predaji jeho väčšinového podielu medzinárodnej spoločnosti špecializujúcej sa na výrobu kompozitných materiálov a dielov 
 • poradenstvo medzinárodnej poisťovni v rôznych strategických záležitostiach, ako aj regulačné poradenstvo v oblasti poistenia/finančných trhov, vrátane pôsobenia vo funkcii vedúceho poradcu a poradenstva v oblasti nadnárodných vyšetrovacích konaní a rôznych právnych a regulatórnych otázok týkajúcich sa rokovaní s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Národnou bankou Slovenska a riadenie miestnych právnych poradcov vo viacerých jurisdikciách
 • poradenstvo pre spoluzakladateľa spoločnosti ktorá je lídrom na trhu v oblasti herného priemyslu pri získaní menšinového podielu v slovenskom start-upe zameranom na vybudovanie a prevádzkovanie celosvetovej siete staníc poskytujúcich pripojenie pre satelitných operátorov
 • priebežné poskytovanie poradenstva pri realizácii projektu výstavby ropovodu BSP na trase Bratislava – Schwechat 
 • poradenstvo klientovi pri predaji významných častí z portfólia jeho mlynárskych prevádzok na Slovensku
 • poskytovanie poradenstva s lokálnou advokátskou kanceláriou pri predaji energetických spoločností v Českej republike  
 • poradenstvo medzinárodnej poisťovni pri získavaní financovania vo výške 100 miliónov EUR s cieľom nahradiť a doplniť štandardný systém zaistenia za poistné produkty ponúkané vo viacerých jurisdikciách 
 • poradenstvo medzinárodnej poisťovni v súvislosti s vydaním vymeniteľných podriadených dlhopisov v objeme 20mil. EUR a uvedenie na Viedenskú burzu cenných papierov
 • poradenstvo pre vedúcich aranžérov v súvislosti so syndikovaným financovaním akvizície globálnym fondom súkromného kapitálu a refinancovaním existujúceho bankového dlhu cieľového subjektu
 • poradenstvo pri plánovaných akvizíciách niekoľkých spoločností slovenskej skupiny z oblasti energetiky

Doterajšie pôsobenie

Profesionálne skúsenosti:

 • 2022 (trvá)  Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2018 – 2022 Junior Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2014 – 2016 Právny asistent, PRK Partners, Bratislava

Vzdelanie:

 • 2017 – 2018  University of Amsterdam, Amsterdam (LL.M.), Medzinárodné obchodné a investičné právo
 • 2013 – 2017 Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (Mgr.)

Profesné funkcie:

 • Advokát (Slovenská advokátska komora)