Zuzana Ďurišová

Tel.:  +421 2 3219 1155

E-mail: zuzana.durisova@hillbridges.com

Doterajšie pôsobenie

Profesionálne skúsenosti:

  • 2023 (trvá) Legal Intern, Hillbridges, Bratislava
  • 2021 - 2023 Student Associate, Hillbridges, Bratislava
  • 2019  Stážistka, Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s.r.o., Bratislava

Vzdelanie:

  • 2020 (trvá) Univerzita Komenského, Fakulta práva, Bratislava