Filip Juriš

Tel.: +421 2 3219 1171
E-mail: filip.juris@hillbridges.com

Filip pracuje na pozícii Managing Associate a v rámci jeho pôsobenia sa zameriava najmä na problematiku regulácie a transakčného poradenstva v oblasti energetiky a telekomunikácií.

Vybrané skúsenosti

 • poskytovanie poradenstva pri založení novej štruktúry riadenia núdzových zásob ropy a ropných výrobkov v Slovenskej republike, vrátane poskytovania poradenstva pri príprave novej legislatívy s cieľom umožniť implementáciu tejto novej štruktúry a pri medzinárodnom syndikovanom úvere vo výške 520 miliónov eur v súvislosti s prevzatím núdzových zásob od Slovenskej republiky
 • poradenstvo jednej z najväčších svetových energetických spoločností v procese prípravy ponuky na kúpu akcií významného producenta elektrickej energie na Slovensku
 • člen tímu poskytujúceho poradenstvo v oblasti elektronických komunikácií so zameraním na problematiku univerzálnej služby a národného roamingu
 • poskytovanie poradenstva pri významných transakciách súvisiacich s kúpou, skladovaním a prepravou ropy

Doterajšie pôsobenie

Profesionálne skúsenosti:

 • 2019 (trvá) Managing Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2015 – 2019 Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2012 – 2015 Junior Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2011 – 2012 Student Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2011 Contracts Trainee, DELL, s.r.o., Bratislava

Vzdelanie:

 • 2015 Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (JUDr.)
 • 2010 – 2012 Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (Mgr.)

Profesné funkcie:

 • Advokát (Slovenská advokátska komora)

Iné aktivity:

 • 2014 BPP, Financial and Accounting Workshop
 • 2010 – 2011 University of Cambridge, Fakulta Práva, Inštitút celoživotného vzdelávania (Certifikát z anglického práva a práva Európskej únie)