Zoran Draškovič

Tel.: +421 2 3219 1163
E-mail: zoran.draskovic@hillbridges.com

Zoran má rozsiahle skúsenosti v oblasti energetiky, infraštruktúry, nehnuteľností, fúzií a akvizícií, financií a regulačných záležitostí a podieľal sa na množstve významných transakcií a projektov, pričom radí klientom zo súkromného aj verejného sektora v komplexnej škále otázok.

Nezávislé rankingové publikácie hodnotia Zorana ako jedného z popredných odborníkov na Slovensku v oblasti energetiky, korporátneho práva a M&A. Poskytuje poradenstvo klientom vo všetkých segmentoch energetiky a plynárenstva (vrátane jadrovej energie, obnoviteľných zdrojov, elektrickej a plynárenskej infraštruktúry, dodávky elektriny, plynu a obchodovania), v oblasti sporov a legislatívy EÚ, fúzií a akvizícií, spoločných podnikov, regulačných záležitostí a obchodných zmlúv.

Je vynikajúci v poskytovaní riešení a dokonale sa vyzná v správe a riadení spoločností. Chambers and Partners 

„Je mimoriadne bystrý a jeho analýza je vždy presná.“ Chambers and Partners

Vybrané skúsenosti

 • poradenstvo poprednej stredoeurópskej energetickej skupine v súvislosti s jej dvojstupňovou akvizíciou akcií dominantného slovenského výrobcu elektriny a súvisiaceho spoločného podniku
 • poradenstvo slovenskej jadrovej a vyraďovacej spoločnosti v záležitostiach spojených s jej spoločným podnikom s českým energetickým konglomerátom pri výstavbe novej jadrovej elektrárne
 • zastupovanie súkromnej slovenskej spoločnosti, pôsobiacej v rôznych ekonomických odvetviach, v súvislosti s predajom energetickej skupiny pôsobiacej na Slovensku, v Českej republike, Srbsku, Poľsku a Maďarsku
 • poradenstvo spoluzakladateľovi slovenskej spoločnosti zameranej na vývoj prototypu lietajúceho auta, pri vstupe a výstupe investorov a zmenách v štruktúre PE spoločnosti
 • poradenstvo jednému z najväčších svetových producentov mäsa pri akvizícii slovenského mäsokombinátu
 • poradenstvo jednej z najväčších private equity firiem v strednej a východnej Európe v súvislosti s akvizíciou popredného operátora v sektore maloobchodu s potravinami a priemyselným tovarom na Slovensku
 • zastupovanie developerov pri výstavbe Národného futbalového štadióna v Bratislave
 • poradenstvo vedúcej energetickej skupine v súvislosti s vnútornou reorganizáciou a analýzou alternatívnych možností reorganizácie
 • poradenstvo vláde SR v súvislosti s rôznymi záležitosťami týkajúcimi sa slovenskej energetiky
 • poradenstvo poprednému dodávateľovi plynu pri zakladaní plne funkčného spoločného podniku s popredným českým poskytovateľom služieb energetickej efektívnosti

Doterajšie pôsobenie 

Profesionálne skúsenosti:

 • 2022 (trvá) Partner, Hillbridges, Bratislava
 • 2022 – Partner, Aldertree legal, Bratislava
 • 2019 – 2022 Lokálny partner, White & Case, Bratislava
 • 2009 – 2018 Associate, White & Case, Bratislava
 • 2008 – Junior Associate, Kinstellar, Bratislava
 • 2006 – 2008 Junior Associate, Linklaters, Bratislava   
 • 2004 – 2006 Student Associate, Linklaters, Bratislava

Vzdelanie:

 • 2001 - 2006 Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava
 • 2000 - 2005 Ekonomická univerzita, Fakulta medzinárodných vzťahov, Bratislava

Profesné funkcie:

 • Advokát (Slovenská advokátska komora)