Martin Čabák

Tel.: +421 2 3219 1158
E-mail: martin.cabak@hillbridges.com

Martin je partner s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti bankovníctva a financií, sporov,  práva EÚ a regulatórnych otázok. Poskytoval poradenstvo klientom pôsobiacim v rozličných sektoroch, prevažne v oblasti energetiky a sieťových odvetví, nehnuteľností a farmácie, v súvislosti so širokou škálou korporátnych a obchodných transakcií s osobitným zameraním na finančné aspekty. Zastupuje veriteľov aj dlžníkov v zložitých finančných situáciách a insolvenčných konaniach. 

Vybrané skúsenosti

 • poskytovanie poradenstva pre financujúce strany a dlžníkov v súvislosti s poskytovaním úverov, refinancovaním a inými finančnými dojednaniami
 • poskytovanie poradenstva pre finančné inštitúcie v rôznych otázkach bankového práva a práva cenných papierov
 • poskytovanie poradenstva pre rozličné spoločnosti v oblasti energetiky ohľadom reorganizácie ich korporátnych štruktúr, developmentu a výstavby elektrární, rôznych právnych otázok ohľadom verejného obstarávania a poisťovania exportných úverov
 • poskytovanie poradenstva pre medzinárodných developerov pri výstavbe a financovaní obytných a administratívnych komplexov
 • poskytovanie poradenstva medzinárodnej investičnej banke ohľadom uplatnenia jej pohľadávok v reštrukturalizácii a viacerým investorom a podnikom v súvislosti s rôznymi otázkami v oblasti reštrukturalizácie
 • poskytovanie poradenstva jednému z najvýznamnejších medzinárodných realitných developerov v súvislosti s vybudovaním nového logistického parku a jeho následný predaj realitnému investičnému fondu
 • poskytovanie poradenstva skupine private equity investorov pri predaji teplárne a jej tepelných rozvodov
 • poskytovanie poradenstva medzinárodnej farmaceutickej skupine v súvislosti s predajom jedného z jej najvýznamnejších výrobných aktív v strednej Európe

Publikácie

 • Actions for Judicial Review Brought Before the ECJ. Position of Private Parties. VDM Verlag, 2008

Doterajšie pôsobenie 

Profesionálne skúsenosti:

 • 2015 (trvá) Partner, Hillbridges, Bratislava
 • 2010 – 2014 Managing Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2008 – 2010 Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2008 Associate, Linklaters, Bratislava
 • 2005 – 2008 Junior Associate, Linklaters, Bratislava
 • 2003 – 2004 Junior Associate, JUDr. Ľubica Čabáková, Humenné
 • 2002 Legal Trainee, advokátska kancelária KLEIN ŠUBRT DOŠKOVÁ – člen Denton International, Praha

Vzdelanie:

 • 2005 – 2011 Univerzita P. J. Šafárika, Právnická fakulta, Košice (PhD.)
 • 2005 T.M.C. Asser Instituut, The Hague (postgraduálny kurz v medzinárodnom obchodnom práve, vrátane práva Európskej únie, práva Svetovej obchodnej organizácie a práva medzinárodnej obchodnej arbitráže)
 • 2004 – 2005 Central European University, Budapešť (LL.M. - medzinárodné obchodné právo)
 • 2004 Univerzita P. J. Šafárika, Právnická fakulta, Košice (JUDr.)
 • 1998 – 2003 Univerzita P. J. Šafárika, Právnická fakulta, Košice (Mgr.)

Profesné funkcie:

 • Advokát (Slovenská advokátska komora)