Miroslav Trenčan

Tel.: +421 2 3219 1151
E-mail: miroslav.trencan@hillbridges.com

Mirova rôznorodá prax zahŕňa domáce a medzinárodné fúzie a akvizície, predaje majetku a iné korporátne a obchodné transakcie, oblasť nehnuteľností a tiež veľkú škálu nedávnych privatizačných a post-privatizačných projektov v strednej, východnej a južnej Európe s osobitým zameraním na oblasť private equity. Miro má tiež znamenité skúsenosti v štruktúrovaní investícií, a to tak po právnej ako aj po daňovej stránke.

„Postreh v biznise a proklientsky orientovaný prístup Miroslava Trenčana vyvolal veľký dojem na naše zdroje, ktoré dodávajú: "Je mimoriadne bystrý a spoľahlivý."“ Chambers Global

„Miroslav Trencan pracuje na domácich i medzinárodných M&A transakciách a je uznávaný pre jeho bystrý komerčný úsudok. "Môžem sa na neho spoľahnúť nielen ohľadom poradenstva v právnych veciach, ale aj v akejkoľvek inej obchodnej záležitosti," povedal klient.“ Chambers Europe

„Klienti opisujú Miroslava Trenčana ako “kreatívneho a praktického riešiteľa problémov. ““ Chambers Europe

Vybrané skúsenosti

 • poskytovanie poradenstva v oblasti akvizícií a predajov kapitálových účastí a majetku v strednej a juhovýchodnej Európe a Veľkej Británii v rozličných sektoroch, vrátane nehnuteľností, energetiky a infraštruktúry, poisťovníctva, farmaceutiky, telekomunikácií, automobilového priemyslu a potravinárstva
 • poskytovanie poradenstva private equity investorom ohľadom realizácie ich investičnej činnosti, predovšetkým rôznymi formami fúzií a akvizícií (MBO / LBO) v odvetviach farmaceutiky, telekomunikácií, potravinárstva, výstavby a infraštruktúry
 • štruktúrovanie, riadenie, manažovanie a dohliadanie na priebeh významných a rozsiahlych transakcií v celom regióne, vrátane Rakúska, Bulharska, Cypru, Českej republiky, Moldavska, Ruska, Srbska, Slovinska, Turecka a Ukrajiny
 • poskytovanie poradenstva pri privatizácii popredných slovenských energetických podnikov, vrátane spoločností zaoberajúcich sa distribúciou elektrickej energie, cezhraničným tranzitom, vnútrozemskou prepravou a skladovaním ropy a plynu
 • poskytovanie poradenstva pre záujemcov v tendri ohľadne výstavby, prevádzky a údržby jedného z prvých projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) na Slovensku
 • poskytovanie poradenstva medzinárodnej private equity skupine v súvislosti s akvizíciou portfólia nehnuteľností v severnej Afrike v segmente luxusných rezidencií a turizmu prostredníctvom Luxemburského investičného fondu
 • poskytovanie poradenstva londýnskej private equity v súvislosti s cezhraničnou equity/mezzanínovou investíciou do jedného z najsofistikovanejších stredoeurópskych viacúčelových developmentov
 • poskytovanie poradenstva skupine private equity investorov pri predaji teplárne a jej tepelných rozvodov
 • poskytovanie poradenstva pri založení novej štruktúry riadenia núdzových zásob ropy a ropných výrobkov v Slovenskej republike, vrátane poskytovania poradenstva pri príprave novej legislatívy s cieľom umožniť implementáciu tejto novej štruktúry a pri medzinárodnom syndikovanom úvere vo výške 520 miliónov eur v súvislosti s prevzatím núdzových zásob od Slovenskej republiky

Publikácie

 • Pripravení na správnu príležitosť? (private equity z pohľadu práva), Wealth Magazine 1/2009
 • European Corporate Law (Slovakia), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2006
 • The European Restructuring and Insolvency Guide 2002/2003 (Slovakia), White Page, 2002

Doterajšie pôsobenie

Profesionálne skúsenosti:

 • 2008 (trvá) Partner, Hillbridges
 • 2007 – 2008 Counsel, Linklaters, Bratislava
 • 2006 – 2007 Managing Associate, Linklaters, Londýn
 • 2005 – 2006 Managing Associate, Linklaters, Bratislava
 • 2002 – 2005 Associate, Linklaters, Bratislava
 • 2001 – 2002 Junior Associate, Linklaters, Bratislava
 • 1999 – 2001 Consultant, PricewaterhouseCoopers, Bratislava
 • 1997 – 1999 Asistent, advokátska kancelária JUDr. Klimek, Pezinok

Vzdelanie:

 • 2000 – 2005 The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Veľká Británia
 • 2000 Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (JUDr.)
 • 1995 – 2000 Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (Mgr.)

Profesné funkcie:

 • Solicitor (Anglicko & Wales)
 • Advokát (Slovenská advokátska komora)
 • ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), Veľká Británia