Spolupráca Hillbridges so Simmons & Simmons na projekte Clean Energy Tool.

2022-06-10
V Hillbridges sme poctení, že môžeme spolupracovať s našim medzinárodným obchodným partnerom Simmons & Simmons na slovenskej sekcii projektu Clean Energy Tool. 

Tento ľahko dostupný online nástroj poskytuje podrobné právne a regulačné prehľady, ako aj trhové informácie o vývoji, výstavbe, prevádzke, financovaní a vlastníctve projektov obnoviteľných zdrojov energie.

Clean Energy Tool ponúka svoj obsah v štandardizovanom Q & A formáte pokrývajúcom viac ako 160 oblastí, ktoré zahŕňajú informácie týkajúce sa pripojenia do sústavy, prístupové práva k nehnuteľnostiam, nadobúdanie nehnuteľností a povoľovania stavieb, rôznych zdrojov príjmov, štruktúrovania a financovania projektov, riešenia sporov ako aj problematiky zeleného vodíka. Clean Energy Tool obsahuje funkciu porovnávania medzi jednotlivými jurisdikciami, a umožňuje tak predplatiteľom prezeranie a porovnávanie právnych a regulačných úprav obnoviteľných zdrojov energie medzi viacerými krajinami zároveň. Clean Energy Tool uľahčuje rozhodovacie procesy potrebné na výber a uvedenie projektov obnoviteľných zdrojov energie na trh, ako aj na udržanie týchto investícií.

V súčasnosti Clean Energy Tool pokrýva viac ako 40 krajín, pričom tento počet sa zvyšuje každý mesiac. Projekt integruje vstupy od najlepších poradcov vo svojej triede z viacerých krajín v Afrike, Ázii, Európe, Latinskej Amerike, Austrálii a na Blízkom východe.

Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte Clean Energy Tool alebo požiadať o demo/bezplatnú trial verziu, navštívte stránku:  

Clean Energy Tool