Tímová práca

Naše projekty vždy rieši kompaktný tím, zložený z právnikov na rozličnej úrovni seniority. Komplexná povaha našej práce často vyžaduje vysokú mieru účasti seniorov a zároveň motivuje našich mladších právnikov, ktorí sú konfrontovaní so stále náročnejšími úlohami. V rámci tímu podnecujeme otvorenú diskusiu o komplexných právnych otázkach a podporujeme našich právnikov v tom, aby pri riešení menej bežných alebo komplikovanejších otázok vyhľadávali pomoc a radu od svojich skúsenejších kolegov. Táto blízka spolupráca podporuje neustály vývoj Hillbridges tímu a zdokonaľuje jeho celkovú úroveň a zároveň zaručuje, že pri našej práci zostanú zachované princípy a štandardy tej najvyššej kvality.