Korporátne právo/Fúzie a akvizície

Opierajúc sa o domáce a medzinárodne skúsenosti členovia nášho tímu v posledných rokoch pôsobili na popredných transakciách v oblasti fúzií a akvizícií na slovenskom trhu. Naši právnici pracovali na fúziách a akvizíciách na Slovensku aj v zahraničí pre klientov z rozličných sektorov, vrátane energetiky, farmaceutiky, nehnuteľností, automobilového priemyslu, telekomunikácií, poisťovníctva a tiež reštaurácií a hotelov.

Naše vedomosti o jednotlivých sektoroch trhu a odborné schopnosti v oblasti fúzií a akvizícií spolu s dôsledným pochopením trhového prostredia nám umožňujú nachádzať optimálne a inovatívne riešenia a úspešne zavŕšiť transakcie našich klientov.