Private equity/Manažment investícii

Skúsenosti našich právnikov pôsobiacich v oblasti private equity sú v našom prostredí jedinečné. Naši právnici zastupovali medzinárodných investorov v mnohých zaujímavých a náročných transakciách v regióne strednej a východnej Európy, ako aj vo Veľkej Británii a podieľali sa na akvizíciách a predajoch v rozmanitých oblastiach, medzi ktoré okrem iného patria nehnuteľnosti, telekomunikácie, poisťovníctvo a finančné služby, potravinárstvo alebo energetika.