Sporová agenda

Zastupujeme klientov v zložitých a náročných sporoch a pomáhame im riešiť závažné obchodné problémy, či už súdnou alebo mimosúdnou cestou. Naše skúsenosti zahŕňajú úspechy našich klientov pred súdmi na všetkých inštanciách, pred Ústavným súdom, ako aj v arbitráži alebo v iných rozhodcovských konaniach. Vďaka dôkladnej znalosti odvetví, v ktorých naši klienti pôsobia, vrátane energetiky, poisťovníctva, telekomunikácií a iných, aktívne hájime ich záujmy v priebehu šetrení a iných konaní pred miestnymi alebo európskymi regulačnými orgánmi.