Financie/Reštrukturalizácie

Náš špecializovaný tím poskytuje poradenstvo ohľadne plnej škály bankových a finančných produktov, vrátane syndikovaných úverov, v oblasti financovania akvizícií, korporátneho a projektového financovania, financovania nehnuteľností, financovania nákupu aktív, ako aj v oblasti regulácie vo finančnom sektore. Radíme investorom, bankám aj podnikom v otázkach platobnej neschopnosti, ako aj ohľadom konkurzov a  reštrukturalizácií.