Projekty/Energetika a infraštruktúra

Naši právnici zastupovali najvýznamnejšie podniky v sektore slovenskej energetiky a sieťových odvetví, vrátane náročných oblastí výroby a distribúcie elektriny, distribúcie a skladovania plynu, jadrovej a veternej energie a ťažobného priemyslu. Na poli infraštruktúry členovia nášho tímu zastupovali klientov vo veciach týkajúcich sa privatizácie bratislavského letiska a slovenských pilotných PPP projektov.