Rastislav Fiťma

Tel.: +421 2 3219 1170
E-mail: rastislav.fitma@hillbridges.com

Rastislav je advokátsky koncipient a sústredí sa predovšetkým na M&A transakcie, korporátne záležitosti a reguláciu v energetickom sektore. Podieľal sa na mnohých projektoch, najmä v oblasti energetiky.

 

Vybrané skúsenosti

 • poradenstvo a riadenie transakcie spoločne so spoločnosťou Lazard pri predaji slovenskej výrobnej skupiny pôsobiacej v oblasti výroby vysoko presných prevodoviek používaných v robotike a automatizácii (svetová trojka vo svojom odvetví) americkému konglomerátu s hodnotou projektu 150 miliónov eur
 • poradenstvo v otázkach slovenského práva v súvislosti s akvizíciou 100% podielu v nemeckej holdingovej spoločnosti vyrábajúcej vysokobariérové obalové riešenia s hodnotou projektu 900 miliónov EUR
 • poradenstvo v otázkach slovenského práva v súvislosti so zamýšľanou akvizíciou popredného výrobcu ocele v strednej Európe s hodnotou projektu presahujúcou 1 miliardu EUR
 • poradenstvo najväčšiemu slovenskému výrobcovi elektriny v súvislosti so zmluvou v hodnote 1,8 miliardy EUR súvisiacou s rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR o uložení povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme z dôvodu zabezpečenia ceny dodávok elektriny, ako aj súvisiaca príprava na prednotifikačné konzultácie s Európskou komisiou v otázkach štátnej pomoci a poradenstvo v súvisiacom spore s Ministerstvom hospodárstva SR v súvislosti s uložením povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme
 • poradenstvo najväčšiemu slovenskému výrobcovi elektriny pri strategických rokovaniach o zmluvách o dodávkach jadrového paliva 
 • poradenstvo v širokej škále korporátnych, regulačných a zmluvných záležitostí pre slovenskú energetickú spoločnosť zaoberajúcou sa prepravou ropy a jej skladovaním (vrátane poradenstva v oblasti sankčnej regulácie)
 • poradenstvo slovenskému prevádzkovateľovi prepravnej siete plynu v súvislosti s rôznymi obchodnými a regulačnými záležitosťami
 • poradenstvo slovenskej výrobnej skupine (svetová trojka vo svojom odvetví) pri niekoľkých projektoch fúzií vrátane prípravy a realizácie kompletnej právnej dokumentácie a spolupráce s ďalšími zúčastnenými spoločnosťami a daňovými poradcami a tiež v súvislosti s viacerými záležitosťami v oblasti štátnej pomoci
 • poradenstvo globálnemu priemyselnému lídrovi v oblasti výroby konštrukčných ložísk v otázkach slovenského práva súvisiacich s akvizíciou popredného priemyselného výrobcu tribologických ložísk vrátane jeho dcérskej spoločnosti na Slovensku
 • poradenstvo pri založení slovenskej holdingovej spoločnosti a následnej akvizícii spoločnosti na Ukrajine realizujúcej realitné projekty v oblasti Kyjiva v hodnote 100 miliónov EUR
 • poradenstvo pri akvizícii 100 % podielu v spoločnosti vlastniacej brownfield areál s rozlohou 50 000 m2, ako aj pri následnom zlúčení zúčastnených spoločností
 • poradenstvo v otázkach slovenského práva v súvislosti s refinancovaním poľskej maloobchodnej obuvníckej spoločnosti, ktorá má dcérske spoločnosti vo viacerých jurisdikciách strednej a východnej Európy vrátane Slovenska

Doterajšie pôsobenie

Profesionálne skúsenosti:

 • 2023 (trvá)  Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2022 - 2023 Junior Associate, Hillbridges, Bratislava

Vzdelanie:

 • 2015 – 2020 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, Košice (Mgr.)