Rastislav Fiťma

Tel.: +421 2 3219 1170
E-mail: rastislav.fitma@hillbridges.com

Doterajšie pôsobenie

Profesionálne skúsenosti:

  • 2021 (trvá)  Junior Associate, Hillbridges, Bratislava

Vzdelanie:

  • 2015 – 2020 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, Košice (Mgr.)