Filip Stripaj

Tel.:  +421 2 3219 1168

E-mail: filip.stripaj@hillbridges.com

Filip je advokátsky koncipient so zameraním na fúzie a akvizície, obchodné a pracovné právo a podieľal sa na mnohých projektoch v rôznych odvetviach vrátane automobilového a chemického priemyslu ako aj energetiky.

 

Vybrané skúsenosti

 • poradenstvo energetickej spoločnosti pri zamýšľanej akvizícii spoločností na výrobu a distribúciu tepla na Slovensku vrátane kompletného právneho auditu ako aj prípravy hlavnej transakčnej dokumentácie
 • poradenstvo pri akvizícii 100 % podielu v spoločnosti vlastniacej brownfield areál s rozlohou 50 000 m2, ako aj pri následnom zlúčení zúčastnených spoločností
 • poradenstvo globálnemu poskytovateľovi realitnej logistiky a investičnému manažérovi pri akvizícii viacerých nehnuteľností pre nové developerské projekty klienta na Slovensku, vrátane akvizície pozemku s celkovou plochou cca. 350 000 m2 neďaleko bratislavského medzinárodného letiska
 • poradenstvo v širokej škále korporátnych, regulatórnych a zmluvných záležitostí pre slovenskú energetickú spoločnosť zaoberajúcu sa prepravou ropy a jej skladovaním
 • poradenstvo globálnemu výrobcovi automobilov v každodenných korporátnych a pracovnoprávnych otázkach  
 • poradenstvo pre plynárenskú distribučnú spoločnosť v rôznych otázkach pracovného práva
 • poradenstvo globálnemu výrobcovi zváracích výrobkov v oblasti hromadného prepúšťania v súvislosti s likvidáciou spoločnosti
 • poradenstvo medzinárodnej farmaceutickej spoločnosti v každodenných pracovnoprávnych otázkach vrátane prepúšťania
 • poradenstvo pre lídra v odvetví aktívnych odpojiteľných detektorov škodlivých biochemických látok v pracovnoprávnych otázkach vrátane nastavenia zamestnaneckej schémy
 • poradenstvo slovenskej energetickej spoločnosti v otázkach súvisiacich so zmenami v štruktúre riadenia spoločnosti
 • poradenstvo slovenskej IT spoločnosti v každodenných pracovnoprávnych otázkach vrátane viacerých súdnych sporov iniciovaných jej bývalým zamestnancom
 • poradenstvo slovenskej IT spoločnosti pri prípravných krokoch súvisiacich so zriadením viacstrannej schémy ESOP zakotvenej v rámci holdingovej štruktúry spoločnosti, zahŕňajúcej aj ESOPCo vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným
 • poradenstvo jednému z lídrov trhu v oblasti prehliadačových a mobilných hier v súvislosti so zriadením viacstrannej ESOP schémy v rámci holdingovej štruktúry spoločnosti, zahŕňajúcej aj ESOPCo vo forme akciovej spoločnosti

Doterajšie pôsobenie

Profesionálne skúsenosti:

 • 2023 (trvá) Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2022 - 2023 Junior Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2021 - 2022 Associate, Squire Patton Boggs, Bratislava
 • 2019 - 2020 Paralegal, Squire Patton Boggs, Bratislava
 • 2018  Paralegal, Asseco Solutions SK, Bratislava

Vzdelanie:

 • 2018 - 2020 Univerzita Komenského, Fakulta práva, Bratislava
 • 2014 - 2018 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, Košice