Lukáš Královič

Tel.: +421 2 3219 1179
E-mail: lukas.kralovic@hillbridges.com

Lukáš poskytoval poradenstvo mnohým lokálnym a medzinárodným klientom, a to pri rôznych M&A projektoch, ako aj v oblastiach infraštruktúry, energetiky, financovania, či korporátnej, zmluvnej alebo súdnej agendy.

Okrem pravidelného zastupovania klientov v súdnych konaniach sa zameriava na energetické právo, právo hazardných hier, investičnú pomoc a čiastočne aj na oblasť daní.

Vybrané skúsenosti

 • komplexné právne poradenstvo pre štát v súvislosti s prípravou, zabezpečením, prerokovaním a realizáciou investície automobilky Jaguar Land Rover do nového závodu na výrobu automobilov v strategickom parku v Nitre; celková investícia predstavovala 1,4 miliardy eur a mala za následok vytvorenie cca. 3000 nových pracovných miest.
 • poradenstvo poprednému dodávateľovi plynu pri zakladaní spoločného podniku s popredným českým poskytovateľom služieb energetickej efektívnosti, vrátane due diligence spoločností, ktoré prispeli do spoločného podniku
 • poradenstvo jednej z najväčších private equity firiem v strednej a východnej Európe v súvislosti s akvizíciou operátora v sektore maloobchodu s potravinami a priemyselným tovarom na Slovensku
 • poradenstvo svetovému lídrovi v oblasti online hier v súvislosti s reguláciou hazardných hier a licenčným režimom na Slovensku
 • poradenstvo medzinárodnej korporátnej a investičnej banke v súdnom konaní s nárokmi tretích strán, ktoré spochybňovali platnosť jej bankových záruk vo výške 19 miliónov dolárov a predbežných opatrení zabraňujúcich banke zaplatiť
 • poradenstvo významnému hráčovi jadrového priemyslu pri rozvoji jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach
 • poradenstvo slovenskej elektroenergetickej spoločnosti pri organizácii konzorcia pre investičný projekt v hodnote 221 miliónov eur, na rozvoj technológie a infraštruktúry „Smart Grid“ na Slovensku a v Českej republike, ktorý je čiastočne dotovaný z grantu Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) ako projekt spoločného záujmu v kategórii Smart Grid
 • komplexné právne poradenstvo poprednému výrobcovi vykurovacích systémov v súvislosti s jeho investičným projektom na Slovensku v hodnote 120 miliónov eur pri výstavbe výrobného závodu zameraného na výrobu tepelných čerpadiel

Publikácie

 • 2020 Spoluautor Inovácie a trendy v M&A, CH Beck
 • 2015 – 2022 Rôzne články publikované v právnickom časopise Justičná Revue

Doterajšie pôsobenie

Profesionálne skúsenosti:

 • 2022 (trvá) Managing Associate, Hillbridges, Bratislava 
 • 2022 – Senior Associate, Aldertree legal, Bratislava
 • 2013 – 2022 Associate, White & Case, Bratislava
 • 2011 – 2013 Právny asistent, White & Case, Bratislava

Vzdelanie:

 • 2018 – 2021 Ekonomická univerzita , daňovníctvo a daňové poradenstvo, Bratislava (Ing.)
 • 2017 Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava (JUDr.)
 • 2011 – 2013 Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (Mgr.)
 • 2010 – 2013 Ekonomická univerzita, podnikový manažment, Bratislava (Bc.)
 • 2008 – 2011 Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (Bc.)

Profesné funkcie:

 • Advokát (Slovenská advokátska komora)