Katarína Dedinská

Tel.: +421 2 3219 1167

E-mail: katarina.dedinska@hillbridges.com

Katarína je advokátsky koncipient s mnohými skúsenosťami s korporátnymi a M&A transakciami, v oblasti energetiky, bankovníctva, nehnuteľností a projektov.

 

 

Vybrané skúsenosti

 • poradenstvo globálnemu poskytovateľovi realitnej logistiky a investičnému manažérovi pri akvizícii viacerých nehnuteľností pre nové developerské projekty klienta na Slovensku, vrátane akvizície pozemku s celkovou plochou cca. 350 000 m2 neďaleko bratislavského medzinárodného letiska
 • poradenstvo súkromnému klientovi pri vstupe 70% strategického partnera, luxemburského investičného fondu do jeho portfólia výroby a distribúcie tepla v hodnote 20 mil. EUR a pri vytvorení ich spoločnej investičnej a akvizičnej platformy s alokovanými investičnými prostriedkami vo výške 250 mil. EUR na ďalšie investície do infraštruktúry v strednej a východnej Európe 
 • poradenstvo pre spolok pre ochranu práv veriteľov združujúci viac ako 400 veriteľov, v súvislosti s uplatnením ich pohľadávok zo zmeniek v celkovej výške presahujúcej 3,7 mld. Kč v insolvenčnom konaní
 • poradenstvo českej banke pri financovaní slovenského realitného podielového fondu vo výške 80 miliónov EUR v súvislosti so spätným odkúpením (redempciou) jeho akcií
 • poradenstvo spoločnosti ktorá je lídrom na trhu v oblasti herného priemyslu pri viacvrstvovom štruktúrovaní akcionárov
 • poradenstvo pre jednu z najúspešnejších svetových automobilových spoločností v rôznych telekomunikačných a  regulačných otázkach týkajúcich sa určitých prepojených automobilových a súvisiacich služieb
 • poradenstvo spoločnosti z oblasti  (SaaS/ Firemná spoločenská zodpovednosť/trvalá udržateľnosť) pri získavaní financovania a crowdfundingovej investície a úprave súvisiacich akcionárskych vzťahov
 • poradenstvo medzinárodnej banke ohľadom slovenských regulačných aspektov súvisiacich s ponukou štruktúrovaných produktov / cenných papierov, ako aj v súvislosti s Nariadením EÚ o prospekte, s obmedzeniami predaja atď.
 • poradenstvo pre plynárenskú distribučnú a skladovaciu spoločnosť v rôznych korporátnych  otázkach a energetických regulačných záležitostiach
 • členka tímu poskytujúceho poradenstvo v oblasti elektronických komunikácií so zameraním na problematiku univerzálnej služby a národného roamingu
 • poradenstvo v širokej škále korporátnych a zmluvných záležitostí spoločnostiam z rôznych odvetví vrátane farmácie, cestovného ruchu a energetiky 

Doterajšie pôsobenie 

Profesionálne skúsenosti:

 • 2023 (trvá) Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2021 – 2023 Junior Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2014 – 2020 Inšpektor dohľadu, Národná banka Slovenska, Bratislava
 • 2010 – 2014 Právny asistent, EOS KSI Slovakia, s.r.o., Bratislava
 • 2011 Stážista, Citibank Europe plc, Praha                    

Vzdelanie:

 • 2008 – 2013  Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta práva