Andrej Adamčík

Tel.: +421 2 3219 1153
E-mail: andrej.adamcik@hillbridges.com

Andrej je partner s bohatými skúsenosťami s poskytovaním právnych služieb v oblasti korporátneho práva a nehnuteľností. Zameriava sa predovšetkým na fúzie a akvizície, joint-ventures, výstavbu a rozvoj, financovanie, prevádzkovanie a manažment rôznych typov komerčných nehnuteľností.

„Andrej Adamčík si rýchlo urobil dobré meno v oblasti nehnuteľností a práva obchodných spoločností. Kolegovia z branže ho oceňujú ako "mladého právnika s veľkým potenciálom."“ Chambers Europe

Vybrané skúsenosti

 • poskytovanie poradenstva inštitucionálnym investorom a medzinárodným developerom pri rozličných realitných projektoch vrátane akvizícií významných logistických, výrobných a administratívnych objektov na Slovensku a výstavby nehnuteľností obchodného a obytného charakteru
 • poskytovanie poradenstva pri refinancovaní akvizícií významných projektov v oblasti výstavby nehnuteľností v strednej Európe
 • poskytovanie poradenstva pre vedúce svetové spoločnosti v oblasti stavebníctva a projektovania a rôzne investičné spoločnosti v oblasti akvizícií majetkových účastí na viacerých stavebných projektoch na Slovensku (vrátane nadobudnutia nehnuteľností prostredníctvom aukčného predaja)
 • poskytovanie poradenstva pre významné slovenské priemyselné podniky ohľadne rôznych otázok spojených s nákupom energií a všeobecných otázok obchodného práva
 • poskytovanie poradenstva v súvislosti so vstupom investorov do komplexnej cezhraničnej investičnej štruktúry pôsobiacej v oblasti nehnuteľností a energetiky
 • poskytovanie poradenstva medzinárodnej private equity skupine v súvislosti s reorganizáciou jej regulovaných investičných fondových štruktúr v rámci viacerých jurisdikcií v Európe a zámorských krajinách
 • poskytovanie poradenstva švajčiarskemu private equity fondu v súvislosti s investíciami v sektore nehnuteľností v stredoeurópskom regióne

Doterajšie pôsobenie 

Profesionálne skúsenosti:

 • 2015 (trvá) Partner, Hillbridges, Bratislava
 • 2010 – 2014 Managing Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2008 – 2010 Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2008 Associate, Linklaters, Bratislava
 • 2006 – 2008 Junior Associate, Linklaters, Bratislava
 • 2004 – 2005 Koncipient, Adamčík a partneri, s.r.o., Bratislava
 • 2001 – 2004 Študent - asistent, Adamčík a partneri, s.r.o., Bratislava

Vzdelanie:

 • 1999 – 2004 Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (Mgr.)

Profesné funkcie:

 • Advokát (Slovenská advokátska komora)